Geistlich Mucograft

Geistlich Mucograft

Geistlich Mucograft är ett 3D-matrix som består av resorberbart kollagen (typ I och III). Materialet är särskilt utformat för mjukvävnadsregeneration och består av ett kompakt lager och ett spongiöst lager. Det kompakta lagret ger stabilitet och gör att Geistlich Mucograft® är enkelt att suturera samtidigt som det skyddar från infektioner och därmed tillåter öppen läkning. Den spongiösa delen är designad för att addera volym till Geistlich Mucograft och för att tillåta inväxt av mjukvävnadsceller.

Läs mer om Geistlich Mucograft mjukvävnadsregeneration här >

Se Kliniska fall här >