Maskinel/Mekanisk rensning

Instrumentering med roterende filsystem.
Den moderne maskinelle files former gør at man præparerer den koronale del af kanalen først og giver den en konisk form. Det er vigtigt at man har gjordt sin kavumpræparation korrekt, så du får så lige en indsætningsretning som muligt fpr NiTi filerne.


Instrumentering med reciprok filsystem 
Det nyeste på markedet  er et filsystem som arbejder med  et reciprokerende bevægelsesmønster med en vekslende rotationsretning.
Filen arbejder vekselende i skærende og reverserende retning, og arbejder sig derved  succesivt ned i rodkanalen, da den skærende vinkel er størrere end den reverserende. Filene  anvendes sammen med en tilhørende motor og  er engangs, hvilket giver en  mere hygiejnisk arbejdsmåde og formindsker derved betydeligt risikoen for filfraktur.

1 til 15 ud af 407
15 30 60 Alle
Side:
1 til 15 ud af 407
15 30 60 Alle
Side: